OpenAir Pokretači dempera

Broj artikala: 130

OpenAir Pokretaci dempera za KGH aplikacije sa momentom od 2 do 35 Nm. Pokretaci sa povratnom oprugom, sa kontinualnim, 3-pozicionim i 2-pozicionim upravljackim signalom. Prekidaci krajnjeg polozaja i povratni signal o trenutnoj poziciji. OpenAir Pokretaci  dempera imaju samo centrirajuci prikljucak za osovinu dempera. Time se smanjuje vreme instalacije i mogucnost greske.

OpenAir VAV kontroleri se jednostavno povezuju sa VAV boxovima i nude preciznu kontrolu protoka vazduha.

Pokretaci za protiv pozarne klapne i za klapne za odimljavanje isporucuju se sa momentima 4 Nm, 7 Nm i 18 Nm i termickim zastitnim clanom podesenim na 72 °C ili 95 °C. Pokretaci su brzi, jednostavni za instalaciju, sa robusnim kucistem za dugotrajan i pouzdan rad.

OpenAir Pokretači dempera

GAP191.1E

176.18 

OpenAir Pokretači dempera

GAP196.1E

196.51 

OpenAir Pokretači dempera

GBB131.1E

135.52 

OpenAir Pokretači dempera

GBB135.1E

167.38 

OpenAir Pokretači dempera

GBB136.1E

150.43 

OpenAir Pokretači dempera

GBB161.1E

180.25 

OpenAir Pokretači dempera

GBB163.1E

186.35 

OpenAir Pokretači dempera

GBB164.1E

207.35 

OpenAir Pokretači dempera

GBB166.1E

191.77 

OpenAir Pokretači dempera

GBB331.1E

135.52 

OpenAir Pokretači dempera

GBB335.1E

167.38 

OpenAir Pokretači dempera

GBB336.1E

150.43 

OpenAir Pokretači dempera

GCA121.1E

186.35 

OpenAir Pokretači dempera

GCA126.1E

208.04 

OpenAir Pokretači dempera

GCA131.1E

201.93 

OpenAir Pokretači dempera

GCA135.1E

239.21 

OpenAir Pokretači dempera

GCA161.1E

216.17 

OpenAir Pokretači dempera

GCA161.1E/MO

282.57 

OpenAir Pokretači dempera

GCA163.1E

224.30 

OpenAir Pokretači dempera

GCA164.1E

247.34 

OpenAir Pokretači dempera

GCA166.1E

230.39 

OpenAir Pokretači dempera

GCA321.1E

206.00 

OpenAir Pokretači dempera

GCA326.1E

227.01 

OpenAir Pokretači dempera

GDB111.1E/MO

155.85 

OpenAir Pokretači dempera

GDB141.1E

71.83 

OpenAir Pokretači dempera

GDB142.1E

107.75 

OpenAir Pokretači dempera

GDB146.1E

86.07 

OpenAir Pokretači dempera

GDB161.1E

106.40 

OpenAir Pokretači dempera

GDB163.1E

117.91 

OpenAir Pokretači dempera

GDB164.1E

134.17