Hvala što ste posetili naš sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta (u daljem tekstu: sajt) podleže uslovima korišćenja navedenim u daljem tekstu kao i važećim zakonskim propisima. Pristupom i korišćenjem sajta prihvatate bez ograničenja uslove korišćenja. Ukoliko to nije slučaj, molimo Vas da napustite sajt.

Vlasništvo sajta

Sajt i njegov sadržaj su intelektualna svojina Sipateca. Dokumenti i slike na sajtu postavljeni su uz dozvolu vlasnika (ovlašćenog nosioca prava). Korišćenje sajta, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sajta je strogo zabranjeno. Sipatec će zaštiti svoja autorska i ostala srodna prava u skladu sa zakonom.

Upotreba sajta

Sajt može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na sajtu Sipatec može  izvršiti u bilo kom trenutku bez obaveštavanja. Sipatec se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na sajtu. Takođe, Sipatec ne garantuje da će sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka i da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani.

Izuzeće od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. Sipatec nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta.

Izmena uslova korišćenja

Sipatec može u svakom trenutku izmeniti uslove korišćenja sajta.

Politika privatnosti

Sipatec čuva privatnost svih posetilaca svog sajta i štiti lične podatke posetilaca sajta. Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

Možete posetiti naš sajt bez otkrivanja informacija o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca sajta. Na pojedinim delovima ovog sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava. Ovo činimo putem upotrebe online formulara. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu.

Upotreba PRIkupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih informacija izmerili broj poseta sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo unapredili sadržaj sajta.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti samo naši zaposleni. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima, ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naš sajt koristi tzv. “kolačiće” (u nastavku cookie). Korišćenje cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve cookie-je. Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa cookie-jima.

Opšti deo

Na ove uslove upotrebe i na Vašu upotrebu sajta se primenjuju zakoni Republike Srbije. Stvarno nadležni sud u Beogradu će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču ovih uslova upotrebe sajta, kao i Vašeg načina njegovog korišćenja.