Tehnološki specifična rešenja

Farmacija

Kontrola KGH sistema i kritičnih ambijentalnih uslova u farmaceutskoj proizvodnji i skladištima. BMS i EMS sistemi, validaciona dokumentacija i testovi. Arhiviranje podataka i izveštaji.

Bolnice

Kontrola KGH sistema i ambijentalnih uslova u operacionom bloku, bolesničkim sobama i zajedničkim prostorima. Nadzor napajanja medicinske opreme.

Industrijska postrojenja

Tehnološka grejanja i hlađenja, upotreba otpadne energije. Kontrola vlage i broja izmena vazduha. EMS sistemi za nadzor napajanja objekta. Kontrola osvetljaja.

Poslovni objekti

Upravljanje KGH sistemima i osvetljenjem u poslovnim prostorima u skladu sa trenutnim zauzećem prostora. Integracija sa kontrolom pristupa. Dinamičko grupisanje soba u skladu sa potrebama korisnika prostora.

Tržni centri

Kontrola KGH sistema u skladu sa brojem posetilaca. Maksimalna ušteda energije. Noćno provetravanje objekta. Povezivanje strujomera i kalorimetara, obračun potrošnje energije po zakupcima prostora.

Pametne kuće

Rešenja bazirana na KNX tehnologiji za kontrolu klimatizacije, osvetljaja, žaluzina, definisanje scena i daljinski pristup.