Pharmaceutical

Farmacija

Naša ponuda za objekte farmaceutske proizvodnje obuhvata BMS i EMS sisteme, usklađene sa GMP standardima, sisteme slabe struje kao što su dojava požara, kontrola pristupa, protivprovala.
Nudimo Siemens opremu u polju sa kalibracionim sertifikatima, kontrolu temperature, vlage, protoka i pritiska vazduha, održavanje kaskade pritisaka, kontrolu propusnika.

Pamćenje podataka u okviru Siemens DesigoCC softverskog paketa usklađeno je sa CFR21 part 11 standardom.

Isporučujemo senzore i transmitere sa displejima, touch terminale na ormanima, Siemens DesigoCC SCADA sisteme sa jednom ili više radnih stanica. U okviru SCADA sistema integrišemo sisteme BMS i slabe struje. Omogućavamo kontrolisani pristup sistemu.

Hemijska priprema vode u toplotnoj podstanici. Priprema vode za sterilizatore. Priprema vode za tehnologiju.