Naša misija je povećanje komfora korisnika objekta uz maksimalnu energetsku efikasnost, bezbednost i sigurnost. Za svaki objekat kreiramo optimalno tehničko rešenje poštujući preporuke proizvođača opreme i odgovarajuće standarde.

Distribucija opreme poznatih svetskih brendova sa kvalitetnom tehničkom podrškom, dokumentacijom i obukom.

Siemens Building Technologies BMS sistemi za komfor i energetsku efikasnost, sistemi slabe struje za bezbednost i sigurnost.

Gruenbeck GmbH tehnologija vode u sistemima grejanja, hlađenja i u parnim istalacijama. Proizvodnja pitke vode.

ABB niskonaponska oprema, motori, industrijska instrumentacija i analitička merenja za energetske i industrijske objekte.

Petz Industries GmbH&Co senzori, transmiteri i pokretači za rad u eksplozivno ugroženim sredinama.

Vertikal marketing

Usklađena rešenja

Podrška projektantima

Rešenja i oprema

  • Aplikativne šeme
  • Predmeri
  • Tipske šeme delovanja

Sipatec Akademija

  • Termostati
  • Synco100
  • Synco200
  • Synco700

Vertikal marketing nudi rešenja usklađena sa tehnologijom objekta koja zadovoljavaju farmaceutske, hotelske  i ostale specifične tehnološke standarde.

Podrška projektantima u izboru rešenja i opreme, aplikativne šeme, predmeri, tipske šeme delovanja

Sipatec Akademija nudi obuke sa sertifikatima za programiranje i puštanje opreme u rad.

SIPATEC

Kronštatska 5, 11000 Beograd, Srbija
p: +381(0) 11 367 03 01   m: +381(0) 60 8170 235
e: office@sipatec.rs

Mapa

SIPATEC BMS Technologies

Str. B-dul Republicii nr. 6, Timişoara, România
p: +40(0) 356 179 239   m: +40(0) 78 403 08 21
e: office@sipatec.ro

Map Romania