Office Buildings

Poslovni objekti

Fleksibilna rešenja kontrole temperature i osvetljaja u kancelarijskim prostorima bazirana na Siemens KNX tehnologiji. Jednostavno prilagođavanje tehničkih sistema promenama organizacije prostora.

Nudimo sisteme slabe struje bazirane na na Siemens tehnologiji, dojavu požara, kontrolu pristupa, protiv provalu, video nadzor, detekciju gasa u garažama.Za data centre nudimo gašenje bazirano na Siemens Novec tehnologiji.

Centralna kontrola bazirana na Siemens DesigoCC platformi, sa integracijom BMS sistema i ssitema slabe struje.

Hemijska priprema vode u toplotnoj podstanici.