Desigo PXC kontroleri

Broj artikala: 47

Desigo PXC kontroleri za automatizaciju KGH sistema u malim i velikim zgradama. Konfigurabilni i skalabilni, prilagodljivi za resavanje kako centralne tako i distribuirane sobne automatike. Softverska konfiguracija broja i tipa U/I tacaka. Povezivanje fizickih U/I tacaka pomocu TX IO modula. Povezivanje sa ostalom opremom pomocu Modbus TCP/RTU, BACnet MS/TP or /IP. Jednostavan BACnet/SC firmware updates. Intuitivno konfigurisanje, programiranje i instalacija besplatnim softverskim okruzenjem ABT Site.

PXC kontroler

PXC001-E.D

1.531.38 

PXC kontroler

PXC001.D

1.382.31 

PXC kontroler

PXC100-E.D

2.317.40 

PXC kontroler

PXC100.D

2.317.40 

PXC kontroler

PXC12-E.D

935.09 

PXC kontroler

PXC12.D

935.09 

PXC kontroler

PXC200-E.D

3.814.89 

PXC kontroler

PXC200.D

3.814.89 

PXC kontroler

PXC22-E.D

1.212.91 

PXC kontroler

PXC22.1-E.D

1.382.31 

PXC kontroler

PXC22.1.D

1.382.31 

PXC kontroler

PXC22.D

1.212.91 

PXC kontroler

PXC36.1-E.D

2.114.12 

PXC kontroler

PXC36.1.D

2.114.12 
817.28 
623.01 
786.02 
630.17 
1.416.19 

PXC kontroler

PXC50-E.D

1.578.81 

PXC kontroler

PXC50.D

1.429.74 
3.235.62 
1.768.54 
1.353.20 

PXC kontroler

PXG3.L

1.009.63 

PXC kontroler

PXG3.M

772.47 

PXC kontroler

PXM10

367.95 

PXC kontroler

PXM20

1.267.12 

PXC kontroler

PXM30.E

1.355.20 

PXC kontroler

PXM40.E

2.080.24