Desigo PXC kontroleri

Broj artikala: 47

Desigo PXC kontroleri za automatizaciju KGH sistema u malim i velikim zgradama. Konfigurabilni i skalabilni, prilagodljivi za resavanje kako centralne tako i distribuirane sobne automatike. Softverska konfiguracija broja i tipa U/I tacaka. Povezivanje fizickih U/I tacaka pomocu TX IO modula. Povezivanje sa ostalom opremom pomocu Modbus TCP/RTU, BACnet MS/TP or /IP. Jednostavan BACnet/SC firmware updates. Intuitivno konfigurisanje, programiranje i instalacija besplatnim softverskim okruzenjem ABT Site.

Desigo PXC kontroleri

PXC001-E.D

1,531.38 

Desigo PXC kontroleri

PXC001.D

1,382.31 

Desigo PXC kontroleri

PXC100-E.D

2,317.40 

Desigo PXC kontroleri

PXC100.D

2,317.40 

Desigo PXC kontroleri

PXC12-E.D

935.09 

Desigo PXC kontroleri

PXC12.D

935.09 

Desigo PXC kontroleri

PXC200-E.D

3,814.89 

Desigo PXC kontroleri

PXC200.D

3,814.89 

Desigo PXC kontroleri

PXC22-E.D

1,212.91 

Desigo PXC kontroleri

PXC22.1-E.D

1,382.31 

Desigo PXC kontroleri

PXC22.1.D

1,382.31 

Desigo PXC kontroleri

PXC22.D

1,212.91 

Desigo PXC kontroleri

PXC36.1-E.D

2,114.12 

Desigo PXC kontroleri

PXC36.1.D

2,114.12 

Desigo PXC kontroleri

PXC4.E16

817.28 

Desigo PXC kontroleri

PXC4.E16S

623.01 

Desigo PXC kontroleri

PXC4.M16

786.02 

Desigo PXC kontroleri

PXC4.M16S

630.17 

Desigo PXC kontroleri

PXC5.E003

1,416.19 

Desigo PXC kontroleri

PXC50-E.D

1,578.81 

Desigo PXC kontroleri

PXC50.D

1,429.74 

Desigo PXC kontroleri

PXC7.E400L

3,235.62 

Desigo PXC kontroleri

PXC7.E400M

1,768.54 

Desigo PXC kontroleri

PXC7.E400S

1,353.20 

Desigo PXC kontroleri

PXG3.L

1,009.63 

Desigo PXC kontroleri

PXG3.M

772.47 

Desigo PXC kontroleri

PXM10

367.95 

Desigo PXC kontroleri

PXM20

1,267.12 

Desigo PXC kontroleri

PXM30.E

1,355.20 

Desigo PXC kontroleri

PXM40.E

2,080.24