Broj artikala: 53

Siemens FC120 požarna centrale sa maksimalno 12 zona predstavljaju cenovno povoljno rešenje za male i srednje objekte. Cerberus FIT konvencionalni javljači požara sa inteligentnim algoritmom za brzu i pouzdanu detekciju bez lažnih alarma. Patentirana tehnologija omogućava produžen životni ciklus javljača.

Siemens

AGT24.1

58.86 

Siemens

ALB24.1OR

56.67 

Siemens

AX1213

17.74 

Siemens

BA720

3.05 

Siemens

BA721

28.62 

Siemens

DAB-R

11.83 

Siemens

DAB-W

12.40 

Siemens

DB110

2.96 

Siemens

DB110D

3.43 

Siemens

DB110R

8.30 

Siemens

DB110RD

8.87 

Siemens

DMA1103D

24.52 

Siemens

DMA1192-AA

17.94 

Siemens

DMZ1197-AC

6.30 

Siemens

DMZ1197-AD

12.59 

Siemens

FA2003-A1

24.80 

Siemens

FA2004-A1

39.11 

Siemens

FA2005-A1

58.19 

Siemens

FC121-ZA

253.76 

Siemens

FC122-ZA

291.92 

Siemens

FC123-ZA

439.79 

Siemens

FC124-ZA

519.93 

Siemens

FCA1203-Z1

93.49 

Siemens

FCA1209-Z1

45.79 

Siemens

FDAI91

10.40 

Siemens

FDAI92

15.26 

Siemens

FDAI93

7.63 

Siemens

FDBZ291

1.05 

Siemens

FDCH221

15.26 

Siemens

FDM1101-RG

23.56