Hotels

Hoteli

U okviru hotela na komforan i energetski efikasan način upravljamo klimatizacijom hotelskih soba. Pored klimatizacije, u hotelskim sobama kontrolišemo i pristup kartičnim sistemom, povezujemo SOS sistem. Sistem hotelskih soba povezujemo na standardne FOS siteme kao što je Fidelio. Sistem realizujemo sa ABB KNX tehnologijom.

Nudimo centralni sistem upravljanja baziran na Siemens DesigoCC platformi i na Siemens PX kontrolerima i periferijskoj opremi.

Sistemi slabe struje, dojava požara, kontrola pristupa, protiv provala, video nadzor, detekcija gasa bazirani su na Siemens tehnologiji.

Hemijska priprema vode u toplotnoj podstanici. Priprema vode za mašine za pranje posuđa i za vešeraj. Tretman sanitarne tople vode u cilju sprečavanja pojave legionele. Tretman pitke vode u cilju sprečavanja fleka na keramici usled nečistoća u vodi.