ATEX Rotacioni pokretaci

Broj artikala: 21

ATEX Rotacioni pokretaci: zaluzina, protiv pozarnih klapni i rotacionih ventila. Za upotrebu u eksplozivno ugrozenim sredinama. Verzije sa povratnom oprugom i bez povratne opruge. Upravljacki signal: analogni (0..10 VDC or 4..20 mA), trotackasti ili on/off. Napajanje 24 VAC/VDC ili 230 VAC. Obrtni momenat od 15 do 50 Nm.

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MF02-SH

1,347.93 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MF02-SL

1,347.93 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MYSQ-SH

1,123.31 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MYSQ-SL

1,123.31 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-M-SH

930.23 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-M-SL

930.23 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MF03-SH

1,248.99 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MF03-SL

1,248.99 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MF10-SH

1,248.99 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MF10-SL

1,248.99 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MF10Y-SH

1,367.20 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MF10Y-SL

1,367.20 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MFD03-SH

1,248.99 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MFD03-SL

1,248.99 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MFD10-SH

1,248.99 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MFD10-SL

1,248.99 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MY-SH

1,039.54 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MY-SL

1,039.54 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MYQ-SH

1,044.56 

ATEX Rotacioni pokretaci

QT.Ex-MYQ-SL

1,044.56 

ATEX Rotacioni pokretaci

FT.Ex-72

121.66