Kućni omekšivači

Broj artikala: 5

Omekšivač

softliQ:MD32

4.368.40 

Omekšivač

softliQ:MD38

4.961.76 

Omekšivač

softliQ:SD18

2.541.62 

Omekšivač

softliQ:SD21

2.892.03 

Omekšivač

softliQ:SD23

3.242.43