Kućni omekšivači

Broj artikala: 5

Omekšivač

softliQ:MD32

4.368.40 

Omekšivač

softliQ:MD38

4.961.76 

Omekšivač

softliQ:SD18

2.672.44 

Omekšivač

softliQ:SD21

3.036.86 

Omekšivač

softliQ:SD23

3.410.62