Industrijski omekšivači

Broj artikala: 44

Omekšivač

Delta-p 1 1/2″

15.772.54 

Omekšivač

Delta-p 1 1/4″

8.887.81 

Omekšivač

Delta-p 1″

6.018.06 

Omekšivač

Delta-p 2″

23.837.88 

Omekšivač

Delta-p-I 1 1/2″

12.106.88 

Omekšivač

Delta-p-I 1 1/4″

6.707.87 

Omekšivač

Delta-p-I 1″

5.204.47 

Omekšivač

Delta-p-I 2″

19.716.78 

Omekšivač

Delta-p-P 1 1/2″

19.221.53 

Omekšivač

Delta-p-P 1 1/4″

11.624.90 

Omekšivač

Delta-p-P 1″

8.892.23 

Omekšivač

Delta-p-P 2″

27.065.78 
8.901.08 

Omekšivač

Delta-p-PI 1″

7.539.16 

Omekšivač

Delta-p-PI 2″

22.750.12 
5.575.88 
5.465.35 
6.774.20 
6.663.65 
11.399.39 
11.399.39 
4.939.16 
14.251.44 
4.828.61 
14.251.44 

Omekšivač

GSX 10-I

3.566.27 

Omekšivač

WF 130

5.297.16 

Omekšivač

WF 150

5.297.16 

Omekšivač

WF 230

6.053.90 

Omekšivač

WF 300

6.047.64