Broj artikala: 237

Siemens Symaro senzori za temperaturu, mraz, vlagu, tačku rose, kvalitet vazduha, pritisak, diferencijalni pritisak i za protok, za precizno i energetski efikasno upravljanje KGH sistemom. Naponski, strujni, otporni ili relejni izlaz, komunikacioni i bezžični senzori.

Senzori

FT-TP/100

204.53 

Senzori

FT-TP/400

254.48 

Senzori

QAA2010

21.40 

Senzori

QAA2012

21.40 

Senzori

QAA2030

19.24 

Senzori

QAA2061

72.23 

Senzori

QAA2061D

121.50 

Senzori

QAA2071

72.23 

Senzori

QAA24

26.46 

Senzori

QAA25

60.08 

Senzori

QAA26

60.08 

Senzori

QAA27

60.08 

Senzori

QAA32

12.15 

Senzori

QAA64

81.00 

Senzori

QAC2010

15.73 

Senzori

QAC2012

15.73 

Senzori

QAC2030

13.17 

Senzori

QAC22

21.27 

Senzori

QAC3161

75.60 

Senzori

QAC3171

75.60 

Senzori

QAC32

31.05 

Senzori

QAD2010

19.24 

Senzori

QAD2012

19.24 

Senzori

QAD2030

18.03 

Senzori

QAD22

24.64 

Senzori

QAD26.220

25.79 

Senzori

QAE1020.024

51.64 

Senzori

QAE2111.010

34.83 

Senzori

QAE2111.015

36.59 

Senzori

QAE2112.010

34.83