Senzori

Broj artikala: 220

Siemens Symaro senzori za temperaturu, mraz, vlagu, tačku rose, kvalitet vazduha, pritisak, diferencijalni pritisak i za protok, za precizno i energetski efikasno upravljanje KGH sistemom. Naponski, strujni, otporni ili relejni izlaz, komunikacioni i bezžični senzori.

Senzor temperature

FT-TP/100

221.90 

Senzor temperature

FT-TP/400

275.68 

Senzor temperature

QAA2010

23.51 

Senzor temperature

QAA2012

23.51 

Senzor temperature

QAA2030

21.11 

Senzor temperature

QAA2061

79.23 

Senzor temperature

QAA2061D

133.65 

Senzor temperature

QAA2071

79.23 

Senzor temperature

QAA24

29.02 

Senzor temperature

QAA25

65.94 

Senzor temperature

QAA26

65.94 

Senzor temperature

QAA27

65.94 

Senzor temperature

QAA32

13.33 

Senzor temperature

QAA64

88.88 

Senzor temperature

QAC2010

17.24 

Senzor temperature

QAC2012

17.24 

Senzor temperature

QAC2030

14.49 

Senzor temperature

QAC22

23.37 

Senzor temperature

QAC3161

82.68 

Senzor temperature

QAC3171

82.68 

Senzor temperature

QAC32

34.04 

Senzor temperature

QAD2010

21.36 

Senzor temperature

QAD2012

21.36 

Senzor temperature

QAD2030

20.01 

Senzor temperature

QAD22

27.36 

Senzor temperature

QAD26.220

28.67 

Senzor temperature

QAE1020.024

55.96 

Senzor temperature

QAE2111.010

37.79 

Senzor temperature

QAE2111.015

39.70 

Senzor temperature

QAE2112.010

37.79