Broj artikala: 236

Siemens Symaro senzori za temperaturu, mraz, vlagu, tačku rose, kvalitet vazduha, pritisak, diferencijalni pritisak i za protok, za precizno i energetski efikasno upravljanje KGH sistemom. Naponski, strujni, otporni ili relejni izlaz, komunikacioni i bezžični senzori.

Senzor temperature

FT-TP/100

208.22 

Senzor temperature

FT-TP/400

259.06 

Senzor temperature

QAA2010

21.80 

Senzor temperature

QAA2012

21.80 

Senzor temperature

QAA2030

19.59 

Senzor temperature

QAA2061

73.54 

Senzor temperature

QAA2061D

123.69 

Senzor temperature

QAA2071

73.54 

Senzor temperature

QAA24

26.95 

Senzor temperature

QAA25

61.18 

Senzor temperature

QAA26

61.18 

Senzor temperature

QAA27

61.18 

Senzor temperature

QAA32

12.39 

Senzor temperature

QAA64

82.47 

Senzor temperature

QAC2010

16.02 

Senzor temperature

QAC2012

16.02 

Senzor temperature

QAC2030

13.42 

Senzor temperature

QAC22

21.67 

Senzor temperature

QAC3161

76.98 

Senzor temperature

QAC3171

76.98 

Senzor temperature

QAC32

31.63 

Senzor temperature

QAD2010

19.59 

Senzor temperature

QAD2012

19.59 

Senzor temperature

QAD2030

18.36 

Senzor temperature

QAD22

25.10 

Senzor temperature

QAD26.220

26.27 

Senzor temperature

QAE1020.024

52.59 

Senzor temperature

QAE2111.010

35.46 

Senzor temperature

QAE2111.015

37.27 

Senzor temperature

QAE2112.010

35.46