Broj artikala: 237

Siemens Symaro senzori za temperaturu, mraz, vlagu, tačku rose, kvalitet vazduha, pritisak, diferencijalni pritisak i za protok, za precizno i energetski efikasno upravljanje KGH sistemom. Naponski, strujni, otporni ili relejni izlaz, komunikacioni i bezžični senzori.

Siemens

FT-TP/100

202.86 

Siemens

FT-TP/400

252.41 

Siemens

QAA2010

21.23 

Siemens

QAA2012

21.23 

Siemens

QAA2030

19.09 

Siemens

QAA2061

71.64 

Siemens

QAA2061D

120.51 

Siemens

QAA2071

71.64 

Siemens

QAA24

26.25 

Siemens

QAA25

59.59 

Siemens

QAA26

59.59 

Siemens

QAA27

59.59 

Siemens

QAA32

12.06 

Siemens

QAA64

80.34 

Siemens

QAC2010

15.60 

Siemens

QAC2012

15.60 

Siemens

QAC2030

13.06 

Siemens

QAC22

21.09 

Siemens

QAC3161

74.99 

Siemens

QAC3171

74.99 

Siemens

QAC32

30.80 

Siemens

QAD2010

19.09 

Siemens

QAD2012

19.09 

Siemens

QAD2030

17.88 

Siemens

QAD22

24.44 

Siemens

QAD26.220

25.58 

Siemens

QAE1020.024

51.22 

Siemens

QAE2111.010

34.55 

Siemens

QAE2111.015

36.29 

Siemens

QAE2112.010

34.55