Broj artikala: 237

Siemens Symaro senzori za temperaturu, mraz, vlagu, tačku rose, kvalitet vazduha, pritisak, diferencijalni pritisak i za protok, za precizno i energetski efikasno upravljanje KGH sistemom. Naponski, strujni, otporni ili relejni izlaz, komunikacioni i bezžični senzori.

Senzori

FT-TP/100

202.59 

Senzori

FT-TP/400

252.08 

Senzori

QAA2010

21.20 

Senzori

QAA2012

21.20 

Senzori

QAA2030

19.06 

Senzori

QAA2061

71.56 

Senzori

QAA2061D

120.36 

Senzori

QAA2071

71.56 

Senzori

QAA24

26.22 

Senzori

QAA25

59.52 

Senzori

QAA26

59.52 

Senzori

QAA27

59.52 

Senzori

QAA32

12.04 

Senzori

QAA64

80.24 

Senzori

QAC2010

15.59 

Senzori

QAC2012

15.59 

Senzori

QAC2030

13.04 

Senzori

QAC22

21.07 

Senzori

QAC3161

74.89 

Senzori

QAC3171

74.89 

Senzori

QAC32

30.77 

Senzori

QAD2010

19.06 

Senzori

QAD2012

19.06 

Senzori

QAD2030

17.87 

Senzori

QAD22

24.42 

Senzori

QAD26.220

25.56 

Senzori

QAE1020.024

51.16 

Senzori

QAE2111.010

34.51 

Senzori

QAE2111.015

36.25 

Senzori

QAE2112.010

34.51