Trening Synco™ RMU700 Napredni

Parametriranje kompleksnih aplikacija sa RMU710, RMU720 i RMU730 kontrolerima. Povezivanje kontrolera na OZW Web server putem KNX komunikacije. Kreiranje grafičkih web stana za upravljanje i monitoring. Upravljanje kontrolerom putem smart telefona i tableta. Podešavanje Mail klijenta za dojavu alarma.