Trening Synco™ RMS705 Napredni

Rad sa kompleksnim aplikacijama RMS705 kontrolera korišćenjem dodatnih funkcija. Povezivanje kontrolera na OZW Web server putem KNX komunikacije. Kreiranje grafičkih web stana za upravljanje i monitoring. Upravljanje kontrolerom putem smart telefona i tableta. Podešavanje Mail klijenta za dojavu alarma.