Siemens Termostati

Broj artikala: 36

Siemens Termostati za detekciju mraza sa kapilarom i kontinualnim i/ili 2-pozicionim izlaznim signalom, Sigurnosni termostati STB sa fiksnom ili podesivom temperaturom, kapilarom i 2-pozicionim izlaznim signalom, Limit termostati TB sa 2-pozicionim izlaznim signalom, Temparaturni kontroleri TR sa 2-pozicionim izlaznim signalom, Termostati sa termalnim resetom TR sa preklopnim izlaznim kontaktom i Temperaturni kontroleri sa integrisanim limit termostatom sa termalnim resetom.

Siemens Termostati

QAF81.3

142.30 

Siemens Termostati

QAF81.6

144.34 

Siemens Termostati

QAF81.6M

155.85 

Siemens Termostati

RAK-ST.010FP-M

51.04 

Siemens Termostati

RAK-ST.020FP-M

66.83 

Siemens Termostati

RAK-ST.030FP-M

54.02 

Siemens Termostati

RAK-ST.1300P-M

58.63 

Siemens Termostati

RAK-ST.1310P-M

56.80 

Siemens Termostati

RAK-ST.1385M

69.81 

Siemens Termostati

RAK-ST.1430S-M

51.10 

Siemens Termostati

RAK-ST.1600MP

75.90 

Siemens Termostati

RAK-TB.1400S-M

47.03 

Siemens Termostati

RAK-TB.1410B-M

51.04 

Siemens Termostati

RAK-TB.1420S-M

54.02 

Siemens Termostati

RAK-TR.1000B-H

51.31 

Siemens Termostati

RAK-TR.1000S-H

49.55 

Siemens Termostati

RAK-TR.1210B-H

49.14 

Siemens Termostati

RAK-TW.1000HB

51.04 

Siemens Termostati

RAK-TW.1000S-H

49.14 

Siemens Termostati

RAK-TW.1200B-H

51.04 

Siemens Termostati

RAK-TW.1200HP

77.94 

Siemens Termostati

RAK-TW.1200S-H

49.14 

Siemens Termostati

RAK-TW.5000HS

67.76 

Siemens Termostati

RAK-TW.5000S-H

41.42 

Siemens Termostati

RAK-TW.5010S-H

40.80 

Siemens Termostati

RAM-TR.2000M

19.93 

Siemens Termostati

RAM-TW.2000M

20.47 

Siemens Termostati

RAZ-ST.011FP-J

100.98 

Siemens Termostati

RAZ-ST.030FP-J

109.11 

Siemens Termostati

RAZ-ST.1500P-J

105.71