Siemens Termostati

Broj artikala: 36

Siemens Termostati za detekciju mraza sa kapilarom i kontinualnim i/ili 2-pozicionim izlaznim signalom, Sigurnosni termostati STB sa fiksnom ili podesivom temperaturom, kapilarom i 2-pozicionim izlaznim signalom, Limit termostati TB sa 2-pozicionim izlaznim signalom, Temparaturni kontroleri TR sa 2-pozicionim izlaznim signalom, Termostati sa termalnim resetom TR sa preklopnim izlaznim kontaktom i Temperaturni kontroleri sa integrisanim limit termostatom sa termalnim resetom.

Mraz termostat

QAF81.3

137.78 

Mraz termostat

QAF81.6

139.86 

Mraz termostat

QAF81.6M

150.89 

Zaštitni termostat

RAK-ST.010FP-M

49.77 

Zaštitni termostat

RAK-ST.020FP-M

65.16 

Zaštitni termostat

RAK-ST.030FP-M

52.69 

Zaštitni termostat

RAK-ST.1300P-M

57.19 

Zaštitni termostat

RAK-ST.1310P-M

55.42 

Zaštitni termostat

RAK-ST.1385M

68.08 

Zaštitni termostat

RAK-ST.1430S-M

49.85 

Zaštitni termostat

RAK-ST.1600MP

74.21 

Zaštitni termostat

RAK-TB.1400S-M

45.89 

Zaštitni termostat

RAK-TB.1410B-M

49.77 

Zaštitni termostat

RAK-TB.1420S-M

52.69 

Zaštitni termostat

RAK-TR.1000B-H

50.04 

Zaštitni termostat

RAK-TR.1000S-H

48.34 

Zaštitni termostat

RAK-TR.1210B-H

47.95 

Zaštitni termostat

RAK-TW.1000HB

49.77 

Zaštitni termostat

RAK-TW.1000S-H

47.95 

Zaštitni termostat

RAK-TW.1200B-H

49.77 

Zaštitni termostat

RAK-TW.1200HP

76.25 

Zaštitni termostat

RAK-TW.1200S-H

47.95 

Zaštitni termostat

RAK-TW.5000HS

65.91 

Zaštitni termostat

RAK-TW.5000S-H

40.39 

Zaštitni termostat

RAK-TW.5010S-H

39.78 

Zaštitni termostat

RAM-TR.2000M

19.43 

Zaštitni termostat

RAM-TW.2000M

19.97 

Zaštitni termostat

RAZ-ST.011FP-J

98.71 

Zaštitni termostat

RAZ-ST.030FP-J

106.20 

Zaštitni termostat

RAZ-ST.1500P-J

102.79