Senzori

Broj artikala: 220

Senzor diferencijalnog pritiska

QBM81-10

43.74 

Senzor diferencijalnog pritiska

QBM81-20

43.74 

Senzor diferencijalnog pritiska

QBM81-3

43.74 

Senzor diferencijalnog pritiska

QBM81-5

43.74 

Senzor diferencijalnog pritiska

QBM81-50

43.74 

Senzor relativne vlage

QFA1000

56.48 

Senzor relativne vlage

QFA1001

57.45 

Senzor relativne vlage

QFA2000

143.05 

Senzor relativne vlage

QFA2001

143.05 

Senzor rH, T

QFA2020

146.44 

Senzor rH, T

QFA2060

151.20 

Senzor rH, T

QFA2060D

185.76 

Senzor rH, T

QFA2071

151.20 

Senzor relativne vlage

QFA3100

221.70 

Senzor relativne vlage

QFA3101

221.70 

Senzor rH, T

QFA3160

233.89 

Senzor rH, T

QFA3160D

269.82 

Senzor rH, T

QFA3171

233.89 

Senzor rH, T

QFA3171D

269.82 

Senzor rH, T

QFA4160

641.31 

Senzor rH, T

QFA4160D

684.69 

Senzor rH, T

QFA4171

641.31 

Senzor rH, T

QFA4171D

684.69 

Senzor relativne vlage

QFM2100

149.85 

Senzor relativne vlage

QFM2101

149.85 

Senzor rH, T

QFM2120

166.10 

Senzor rH, T

QFM2160

157.28 

Senzor rH, T

QFM2171

157.28 

Senzor relativne vlage

QFM3100

221.70 

Senzor relativne vlage

QFM3101

221.70