Broj artikala: 163

Siemens OpenAir™ rotacioni i linearni pokretači dempera, pokretači PP klapni i CAV regulatori, sa širokim spektrom momenta, upravljačkih signala, komunikacije i opcionih dodataka. Izdržljivi i efikasni, OpenAir™ pokretači dempera opremljeni su energetski efikasnim motorom koji precizno i brzo dovodi demper u željenu poziciju.

Pokretači dempera

GAP191.1E

138.35 

Pokretači dempera

GAP196.1E

154.85 

Pokretači dempera

GBB131.1E

102.81 

Pokretači dempera

GBB135.1E

132.64 

Pokretači dempera

GBB136.1E

118.68 

Pokretači dempera

GBB161.1E

142.16 

Pokretači dempera

GBB163.1E

149.14 

Pokretači dempera

GBB164.1E

166.27 

Pokretači dempera

GBB166.1E

154.21 

Pokretači dempera

GBB331.1E

102.81 

Pokretači dempera

GBB335.1E

132.64 

Pokretači dempera

GBB336.1E

118.68 

Pokretači dempera

GCA121.1E

146.60 

Pokretači dempera

GCA126.1E

164.37 

Pokretači dempera

GCA131.1E

159.29 

Pokretači dempera

GCA135.1E

189.12 

Pokretači dempera

GCA161.1E

170.08 

Pokretači dempera

GCA161.1E/MO

221.11 

Pokretači dempera

GCA163.1E

177.06 

Pokretači dempera

GCA164.1E

195.46 

Pokretači dempera

GCA166.1E

187.21 

Pokretači dempera

GCA321.1E

162.46 

Pokretači dempera

GCA326.1E

178.96 

Pokretači dempera

GDA141.1E/RW

80.83 

Pokretači dempera

GDA142.1E/RW

120.91 

Pokretači dempera

GDA146.1E/RW

98.87 

Pokretači dempera

GDA161.1E/RW

114.23 

Pokretači dempera

GDB111.1E/MO

131.60 

Pokretači dempera

GDB131.2E

64.73 

Pokretači dempera

GDB141.1E

59.26