Kalorimetri

Broj artikala: 151

Ultrazvučni i turbinski Siemens kalorimetri omogućavaju precizno merenje potrošnje energije u sistemima grejanja/hlađenja. Standardna M-bus komunikacija omogućava integraciju u BMS sistem. Kalorimetri su usklađeni sa E1434 odnosno sa MID standardom.

164.81 
176.15 
176.15 
189.83 
164.81 
176.15 
176.15 
189.83 
170.11 
181.26 
181.26 
194.88 
174.98 
189.46 
174.98 
189.46 
179.11 
194.97 
220.44 
220.44 
220.44 

Kalorimetar

T230-A05C

150.10 

Kalorimetar

T230-A05C MB

166.81 

Kalorimetar

T230-A05C WL

180.96 

Kalorimetar

T230-A21C

150.10 

Kalorimetar

T230-A21C MB

166.81 

Kalorimetar

T230-A21C PUL

166.81 

Kalorimetar

T230-A21C WL

180.96 

Kalorimetar

T230-A36C

154.93 

Kalorimetar

T230-A36C MB

171.65