Kalorimetri

Broj artikala: 152

Ultrazvučni i turbinski Siemens kalorimetri omogućavaju precizno merenje potrošnje energije u sistemima grejanja/hlađenja. Standardna M-bus komunikacija omogućava integraciju u BMS sistem. Kalorimetri su usklađeni sa E1434 odnosno sa MID standardom.

Kalorimetar

T230-A05C

149.53 

Kalorimetar

T230-A05C MB

166.18 

Kalorimetar

T230-A05C WL

180.27 

Kalorimetar

T230-A21C

149.53 

Kalorimetar

T230-A21C MB

166.18 

Kalorimetar

T230-A21C PUL

166.18 

Kalorimetar

T230-A21C WL

180.27 

Kalorimetar

T230-A36C

154.33 

Kalorimetar

T230-A36C MB

170.99 

Kalorimetar

T230-A36C PUL

170.99 

Kalorimetar

T230-A36C WL

185.09 

Kalorimetar

UH50-A05C

262.39 

Kalorimetar

UH50-A05C MB

297.37 

Kalorimetar

UH50-A05C PUL

279.61 

Kalorimetar

UH50-A06C

265.54 

Kalorimetar

UH50-A06C MB

300.50 

Kalorimetar

UH50-A06C PUL

282.73 

Kalorimetar

UH50-A07C

270.84 

Kalorimetar

UH50-A07C MB

305.83 

Kalorimetar

UH50-A07C PUL

288.06 

Kalorimetar

UH50-A08C

315.70 

Kalorimetar

UH50-A08C MB

350.70 

Kalorimetar

UH50-A08C PUL

332.93 

Kalorimetar

UH50-A09C

273.99 

Kalorimetar

UH50-A09C MB

308.97 

Kalorimetar

UH50-A09C PUL

291.21 

Kalorimetar

UH50-A21C

262.39 

Kalorimetar

UH50-A21C MB

297.37 

Kalorimetar

UH50-A21C PUL

279.61 

Kalorimetar

UH50-A22C

265.54