Kalorimetri

Broj artikala: 130

Ultrazvučni i turbinski Siemens kalorimetri omogućavaju precizno merenje potrošnje energije u sistemima grejanja/hlađenja. Standardna M-bus komunikacija omogućava integraciju u BMS sistem. Kalorimetri su usklađeni sa E1434 odnosno sa MID standardom.

Kalorimetar

T230-A05C

150.10 

Kalorimetar

T230-A05C MB

166.81 

Kalorimetar

T230-A05C WL

180.96 

Kalorimetar

T230-A21C

150.10 

Kalorimetar

T230-A21C MB

166.81 

Kalorimetar

T230-A21C PUL

166.81 

Kalorimetar

T230-A21C WL

180.96 

Kalorimetar

T230-A36C

154.93 

Kalorimetar

T230-A36C MB

171.65 

Kalorimetar

T230-A36C PUL

171.65 

Kalorimetar

T230-A36C WL

185.78 

Kalorimetar

UH50-A05C

263.40 

Kalorimetar

UH50-A05C MB

298.51 

Kalorimetar

UH50-A05C PUL

280.68 

Kalorimetar

UH50-A06C

266.55 

Kalorimetar

UH50-A06C MB

301.67 

Kalorimetar

UH50-A06C PUL

283.84 

Kalorimetar

UH50-A07C

271.88 

Kalorimetar

UH50-A07C MB

307.01 

Kalorimetar

UH50-A07C PUL

289.17 

Kalorimetar

UH50-A08C

316.92 

Kalorimetar

UH50-A08C MB

352.03 

Kalorimetar

UH50-A08C PUL

334.21 

Kalorimetar

UH50-A09C

275.04 

Kalorimetar

UH50-A09C MB

310.15 

Kalorimetar

UH50-A09C PUL

292.32 

Kalorimetar

UH50-A21C

263.40 

Kalorimetar

UH50-A21C MB

298.51 

Kalorimetar

UH50-A21C PUL

280.68 

Kalorimetar

UH50-A22C

266.55