Broj artikala: 4

Upravljanje podstanicama daljinskog grejanja, regulacija grejanja prostora i regulacija STV sistema. Regulacija sa kontrolom povratne temperature u sistemima daljinskog grejanja. Predefinisane aplikacije. M-bus ili Modbus komunikacija.

Daljinsko grejanje

RVD120-A

299.54 

Daljinsko grejanje

RVD140-A

388.47 

Daljinsko grejanje

RVD250-A

420.57 

Daljinsko grejanje

RVD260-A

466.04