Broj artikala: 8

Upravljanje podstanicama daljinskog grejanja, regulacija grejanja prostora i regulacija STV sistema. Regulacija sa kontrolom povratne temperature u sistemima daljinskog grejanja. Predefinisane aplikacije. M-bus ili Modbus komunikacija.

Daljinsko grejane

RVD120-A

289.74 

Daljinsko grejane

RVD120-C

289.74 

Daljinsko grejane

RVD140-A

375.26 

Daljinsko grejane

RVD140-C

375.26 

Daljinsko grejane

RVD250-A

406.42 

Daljinsko grejane

RVD250-C

406.42 

Daljinsko grejane

RVD260-A

450.18 

Daljinsko grejane

RVD260-C

450.18