Broj artikala: 4

Upravljanje podstanicama daljinskog grejanja, regulacija grejanja prostora i regulacija STV sistema. Regulacija sa kontrolom povratne temperature u sistemima daljinskog grejanja. Predefinisane aplikacije. M-bus ili Modbus komunikacija.

Daljinsko grejane

RVD120-A

293.04 

Daljinsko grejane

RVD140-A

379.50 

Daljinsko grejane

RVD250-A

411.18 

Daljinsko grejane

RVD260-A

455.40