Broj artikala: 8

Upravljanje podstanicama daljinskog grejanja, regulacija grejanja prostora i regulacija STV sistema. Regulacija sa kontrolom povratne temperature u sistemima daljinskog grejanja. Predefinisane aplikacije. M-bus ili Modbus komunikacija.

Siemens

RVD120-A

291.21 

Siemens

RVD120-C

291.21 

Siemens

RVD140-A

377.62 

Siemens

RVD140-C

377.62 

Siemens

RVD250-A

408.91 

Siemens

RVD250-C

408.91 

Siemens

RVD260-A

453.14 

Siemens

RVD260-C

453.14