Konvencionalna centrala FIT (osnovni)

Konvencionalna protivpožarna centrala Siemens Cerberus FIT FC123 (8 zona). Upoznavanje sa elementima sistema. Povezivanje perifernih uređaja (detektora požara, ručnih javljača, sirena…) na protivpožarnu centralu. Podešavanje parametara sistema, programiranje i puštanje sistema u rad.