Adresasbilna centrala PRO (osnovni)

Adresabilna protivpožarna centrala Siemens Cerberus PRO FC722-ZZ (2 petlje). Upoznavanje sa elementima sistema. Povezivanje perifernih uređaja (detektora požara, ručnih javljača, U/I modula, sirena…) na protivpožarnu centralu. Podešavanje parametara sistema, programiranje i puštanje sistema u rad.