Adresabilna centrala FIT (osnovni)

Adresabilna protivpožarna centrala Siemens Cerberus FIT FC361 (1 petlja). Upoznavanje sa elementima sistema. Povezivanje perifernih uređaja (detektora požara, ručnih javljača, sirena…) na protivpožarnu centralu. Podešavanje parametara sistema, programiranje i puštanje sistema u rad.